Jak przygotować otwór pod bramę segmentową?

budowa przydomowego garażu

Montaż bramy segmentowej najlepiej rozpocząć po ukończeniu wszystkich prac w pomieszczeniu garażowym. Aby uniknąć uszkodzenia płaszcza lub mechanizmu bramy, ściany powinny być otynkowane i pomalowane. Otwór, w którym brama będzie instalowana, koniecznie musi być obrobiony, co oznacza, że tynk zdążył już wyschnąć i nie pojawiły się żadne zgrubienia. Szczególną uwagę należy poświęcić nadprożom i węgarom, których powierzchnia powinna być idealnie płaska i pionowa.

Co z ociepleniem garażu?

Ocieplenie jest istotne zarówno dla komfortu termicznego w garażu, jak i dla spójnej izolacji całego budynku. Podczas wykonywania ocieplenia nie można zapomnieć o ościeżach bramy, aby nie doszło do powstania mostków termicznych, przez które będzie uciekało ciepło. Wszystkie prace związane z ociepleniem powinny być zakończone przed montażem bramy garażowej.

Jak należy przygotować posadzkę?

Zanim brama segmentowa zostanie zainstalowana trzeba też zadbać o to, by posadzka miała ostateczną wysokość, a warstwa wylewki na powierzchni była już zupełnie sucha. Posadzka powinna być prostopadła do ścian, w szczególności do węgarów i nadproża, co pozwoli uniknąć powstania szczeliny między podłogą a dolną częścią bramy, przez którą do garażu będzie wpadało nie tylko chłodne powietrze, ale także pył i inne zanieczyszczenia.

Kiedy zaplanować i wykonać instalację napędu?

Większość bram segmentowych działa na napęd elektryczny, o czym trzeba pomyśleć już na etapie projektowania. Instalacja elektryczna, która będzie wykorzystywana przez napęd, musi być bowiem założona jeszcze przed otynkowaniem ścian. Wtedy też należy pamiętać o wszystkich potrzebnych gniazdkach, włącznikach i okablowaniu. To także właściwy moment na montaż takich dodatków do automatycznej bramy jak klawiatura kodowa czy fotokomórka.