Bramy przeciwpożarowe

Opis

BODNAR - bramy garażowe, bramy przemysłowe

Nasza firma dostarcza niezawodne bramy przeciwpożarowe do wszystkich obiektów - w zależności od obciążenia ogniowego. Konstrukcje przeciwpożarowe są badane według normy oraz posiadają Aprobatę Techniczną i Certyfikat Zgodności wydany przez Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.


Rodzaje bram przeciwpożarowych

BODNAR - bramy garażowe, bramy przemysłowe

- Bramy rozsuwane
- Bramy przesuwne
- Bramy opuszczne
- Bramy rolowane

Bramy rozsuwane 2 i 4 - skrzydłowe

BODNAR - bramy garażowe, bramy przemysłowe
Bramy rozsuwane są idealnym rozwiązaniem w przypadku, gdy dysponujemy miejscem po obu stronach otworu, w którym ma zostać zamontowana przegroda ppoż. Mogą występować w odporności ogniowej od EI 30 aż do EI120 oraz osiągać maksymalne wymiary: 16m x 6m.

Brama może występować z bezprogowymi drzwiami ewakuacyjnymi lub progowymi drzwiami przejściowymi.

Klasy odporności ogniowej:
 • EI60/EW120,
 • EI120/EW180.
 • BUDOWA
  Bramy przesuwne składają się z następujących elementów:
 • kształtownika nośnego toru,
 • toru jezdnego,
 • skrzydła bramy,
 • elektrotrzymacza,
 • wózków jezdnych,
 • elementów przymykowych,
 • przeciwciężaru,
 • rolek prowadzących.

 • Skrzydła bramy zbudowane są z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej wzmocnionej wewnątrz prętami stalowymi. Zewnętrzne powierzchnie skrzydeł obłożone są blachą poszyciową w dowolnym kolorze z palety RAL. Skrzydło zawieszone jest na wózkach umieszczonych w szynie jezdnej, a jego prowadzenie od dołu zapewnia rolka prowadząca mocowana poza otworem w murze. Przeciwciężar z osłoną może być montowany zarówno po stronie kieszeni przymykowej, jak i stronie przeciwnej. Standardowo do każdej bramy dołączany jest elektrotrzymacz, 24V prądu stałego, który utrzymuje skrzydło bramy w pozycji otwartej. Dodatkowe elementy elektrycznego systemu sygnalizacyjno-ostrzegawczego dostarczane są za dopłatą wg indywidualnych uzgodnień.

  ZASADA DZIAŁANIA
  Utrzymywanie bramy w pozycji jest możliwe dzięki podłączeniu elektrotrzymaczy do centralki przeciwpożarowej. Zamknięcie bramy odbywa się grawitacyjnie, w tym celu montuje się w produkcie przeciwciężar. W przypadku alarmu pożarowego centralka uwalnia elektrotrzymacz i skrzydła bramy zamykają przejście między strefami pożarowymi. Otwieranie bramy realizowane jest w sposób ręczny (standard) lub automatyczny za pomocą napędu elektromechanicznego (za dopłatą).

  DRZWI PRZEJŚCIOWE I EWAKUACYJNE
  W bramie istnieje możliwość zamontowania bezprogowych drzwi przejściowych lub ewakuacyjnych o odporności ogniowej do EI 120. Drzwi standardowo wyposażone są w zamek zapadkowy i klamkę umożliwiające swobodny ciąg komunikacyjny. Wbudowane w drzwi zawiasy gwarantują możliwość otwierania zgodny z kierunkiem ewakuacji.
  Rozwiń

  B>ramy segmentowe w układzie poziomym oraz pionowym

  BODNAR - bramy garażowe, bramy przemysłowe
  Bramy segmentowe wykonywane są w odporności do EI120 i standardowo zamykają otwór do szerokości 6 m i wysokości 6 m. Większe rozmiary dostępne są na indywidualne zamówienie. Bramy występują w układzie pionowym i poziomym (sposób ułożenia paneli w zasobniku po otwarciu bramy). Brama może być malowana na dowolny kolor z palety RAL.

  Klasy odporności ogniowej:
 • EI60,
 • EI120.
 • BUDOWA
  Bramy segmentowe składają się z następujących elementów:
 • zespołu segmentów,
 • prowadnic,
 • linek prowadzących,
 • układów napędowych -w skład, którego wchodzą m.in:
  - napęd elektromechaniczny 400 V prądu zmiennego,
  - koła linowego,
  - wału napędowego,
  - osłon prowadnicy.

 • Każdy segment bramy zbudowany jest z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej typu MARC wzmocnionej wewnątrz prętami stalowymi. Zewnętrzne powierzchnie segmentów obłożone są blachą poszyciową w kolorach wg ustaleń. Segmenty bramy zawieszone są na konstrukcji nośno-prowadzacej na cięgnach linowych połączonych poprzez wał i bęben linowy z napędem. Napęd, w zależności od istniejących warunków, może być mocowany do stropu, do ściany lub do konstrukcji nośno-prowadzącej. W bramach segmentowych stosowany jest napęd elektryczny.

  ZASADA DZIAŁANIA
  Segmenty bramy w pozycji otwartej utrzymywane są przez napęd, wyposażony w sprzęgło elektromagnetyczne. W przypadku braku zasilania brama utrzymywana jest w pozycji otwartej do czasu rozładowania akumulatorów. Po tym okresie brama automatycznie się zamyka. Otwarcie bramy możliwe jest tylko z wykorzystaniem napędu elektromagnetycznego. Nie ma możliwości ręcznego podniesienia bramy.

  Rozwiń

  Bramy przesuwne 1, 2 i 3 - skrzydłowe
  BODNAR - bramy garażowe, bramy przemysłowe

  Bramy przesuwne są świetnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie dysponujemy miejscem przynajmniej z jednej strony otworu. Odporność ogniowa do EI120 oraz brak ograniczeń co do wielkości powodują, że jest to bardzo atrakcyjny produkt. Może być wykonany w dowolnym kolorze z palety RAL. Brama może występować z bezprogowymi drzwiami ewakuacyjnymi lub progowymi drzwiami przejściowymi.

  Klasy odporności ogniowej:
 • EI60/EW120,
 • EI120/EW180.
 • BUDOWA
  Bramy przesuwne składają się z następujących elementów:
 • kształtownika nośnego toru,
 • toru jezdnego,
 • skrzydła bramy,
 • elektrotrzymacza,
 • wózków jezdnych,
 • elementów przymykowych,
 • przeciwciężaru,
 • rolek prowadzących.

 • Skrzydła bramy zbudowane są z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej wzmocnionej wewnątrz prętami stalowymi. Zewnętrzne powierzchnie skrzydeł obłożone są blachą poszyciową w dowolnym kolorze z palety RAL. Skrzydło zawieszone jest na wózkach umieszczonych w szynie jezdnej, a jego prowadzenie od dołu zapewnia rolka prowadząca mocowana poza otworem w murze. Przeciwciężar z osłoną może być montowany zarówno po stronie kieszeni przymykowej, jak i stronie przeciwnej. Standardowo do każdej bramy dołączany jest elektrotrzymacz, 24V prądu stałego, który utrzymuje skrzydło bramy w pozycji otwartej. Dodatkowe elementy elektrycznego systemu sygnalizacyjno-ostrzegawczego dostarczane są za dopłatą wg indywidualnych uzgodnień.

  ZASADA DZIAŁANIA
  Utrzymywanie bramy w pozycji jest możliwe dzięki podłączeniu elektrotrzymaczy do centralki przeciwpożarowej. Zamknięcie bramy odbywa się grawitacyjnie, w tym celu montuje się w produkcie przeciwciężar. W przypadku alarmu pożarowego centralka uwalnia elektrotrzymacz i skrzydła bramy zamykają przejście między strefami pożarowymi. Otwieranie bramy realizowane jest w sposób ręczny (standard) lub automatyczny za pomocą napędu elektromechanicznego (za dopłatą).

  DRZWI PRZEJŚCIOWE I EWAKUACYJNE
  W bramie istnieje możliwość zamontowania bezprogowych drzwi przejściowych lub ewakuacyjnych o odporności ogniowej do EI 120. Drzwi standardowo wyposażone są w zamek zapadkowy i klamkę umożliwiające swobodny ciąg komunikacyjny. Wbudowane w drzwi zawiasy gwarantują możliwość otwierania zgodny z kierunkiem ewakuacji.
  Rozwiń

  Bramy opuszczane 1 i 2 - skrzydłowe
  BODNAR - bramy garażowe, bramy przemysłowe

  Bramy opuszczane są świetnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie dysponujemy miejscem tylko powyżej otworu. Bramy te również posiadają odporność ogniową do EI120 i brak ograniczeń co do wielkości. Ten bardzo popularny produkt szczególnie często wykorzystywany jest jako kurtyna teatralna. Może być on wykonany w dowolnym kolorze z palety RAL. Brama może występować z drzwiami ewakuacyjnymi o progu niższym niż 20 mm lub progowymi drzwiami przejściowymi.

  Klasy odporności ogniowej:
 • EI60/EW120,
 • EI120/EW180.
 • BUDOWA
  Bramy opuszczane składają się z następujących elementów:
 • kształtownika nośnego toru,
 • toru jezdnego,
 • skrzydła bramy,
 • elektrotrzymacza,
 • wózków jezdnych,
 • elementów przymykowych,
 • przeciwciężaru,
 • rolek prowadzących.

 • Skrzydła bramy zbudowane są z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej wzmocnionej wewnątrz prętami stalowymi. Zewnętrzne powierzchnie skrzydeł obłożone są blachą poszyciową w dowolnym kolorze z palety RAL. Skrzydło zawieszone jest na wózkach umieszczonych w szynie jezdnej, a jego prowadzenie od dołu zapewnia rolka prowadząca mocowana poza otworem w murze. Przeciwciężar z osłoną może być montowany zarówno po stronie kieszeni przymykowej, jak i stronie przeciwnej. Standardowo do każdej bramy dołączany jest elektrotrzymacz, 24V prądu stałego, który utrzymuje skrzydło bramy w pozycji otwartej. Dodatkowe elementy elektrycznego systemu sygnalizacyjno-ostrzegawczego dostarczane są za dopłatą wg indywidualnych uzgodnień.

  ZASADA DZIAŁANIA
  Utrzymywanie bramy w pozycji jest możliwe dzięki podłączeniu elektrotrzymaczy do centralki przeciwpożarowej. Zamknięcie bramy odbywa się grawitacyjnie, w tym celu montuje się w produkcie przeciwciężar. W przypadku alarmu pożarowego centralka uwalnia elektrotrzymacz i skrzydła bramy zamykają przejście między strefami pożarowymi. Otwieranie bramy realizowane jest w sposób ręczny (standard) lub automatyczny za pomocą napędu elektromechanicznego (za dopłatą).

  DRZWI PRZEJŚCIOWE I EWAKUACYJNE
  W bramie istnieje możliwość zamontowania bezprogowych drzwi przejściowych lub ewakuacyjnych o odporności ogniowej do EI 120. Drzwi standardowo wyposażone są w zamek zapadkowy i klamkę umożliwiające swobodny ciąg komunikacyjny. Wbudowane w drzwi zawiasy gwarantują możliwość otwierania zgodny z kierunkiem ewakuacji.
  Rozwiń